Det eneste du må gjør for å lykkes

Det fins mange lister over ting du må gjør for å lykkes. Om det er å gå ned i vekt, bygge muskler, bli bedre far eller mor, bedre leder eller for å lage bedre mat. You name it, det fins en liste. Problemet med lister er å alle leser de, men ingen gjør tingene på...