Terms of Service

ENGLISH COMING SOON

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Elís Mar Einarsson, Gravarsbråtet 74, 4327 Sandnes, [email protected], org.nr 997711475, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Personlig Trening

Gjelder avtaler om personlig trenings avtaler hvor avtalen inneholder timer med personlig trener på treningsenter.

3.1 Avtaletid

Personlig Trening time varer 25 eller 50 minutter.

Treningsavtalene må gjennomføres innenfor gyldighetsperioden som er angitt i kontrakten.

3.2 Refusjon

Betalte timer refunderes ikke.

3.3 Avbestilling og for sent oppmøte

Kjøper har ansvar for avbestilling av avtalte timer. Siste frist for avbestilling er 24 timer før avtalt tidspunkt, direkte til selger. Ved for sen avbestilling regnes avtalen som fullført. Kommer kjøper for sent til en treningsavtale forlenges ikke varigheten på avtalen.

3.4 Angrerett ved bestilling via internett

I henhold til norsk lov har du rett til å angre på avtalen inntil 14 dager etter kjøp. Ved bruk av angreretten må du betale for den delen av tjenesten som er utført (ihht. Angrerettslovens §22, 3. ledd). Dette innebærer at allerede gjennomførte treningsavtaler må betales.

Beskjed om at du ønsker å benytte angreretten skal sendes [email protected] eller per brev til: Elís Mar Einarsson, Gravarsbråtet 74, 4327 Sandnes.

Beløp tilgode blir tilbakebetalt innen 30 dager.

Ved kjøp av treningsavtale på treningsenter gjelder ikke avsnittet om angrerett.

4. Online Coaching

Gjelder avtaler om Online Coaching hvor avtalen inneholder kun tjenester over nettet, og all material gitt til kunden er digitalt, med levering etter betaling.

4.1 Avtaletid

Avtale om online coaching gjelder i 4 uker fra kjøpsdato, og anses som 1 periode.

4.2 Abonnement

Kjøper kan velge at inngå i en løpende avtale, og vil da bli belastet automatisk 5 dager før en ny 4 ukers periode starter.

4.3 Avbestilling

Avbestilling av abonnement må skje senest dagen før en ny periode starter.

Avbestilling av abonnement som har binding, endrer avtalen seg fra abonnementspris til månedspris. Det kreves at kjøper betaler forskjellen før avtalen kan avbestilles.

4.4 Refusjon

Avtaleperiode som har startet refunderes ikke.

Betalte avtaler som avbestilles i tråd om avbestilling refunderes fullt.

4.5 Levering

Tjenesten anses levert når kjøper, eller hans representant, har lastet ned deler av produktet og eller har laget en profil på treningsappen.

4.6 Angrerett

I henhold til norsk lov har du rett til å angre på avtalen inntil 14 dager etter kjøp. Ved bruk av angreretten må du betale for den delen av tjenesten som er utført (ihht. Angrerettslovens §22, 3. og 14. ledd). Dette innebærer at allerede påbegynnt treningsavtale må betales.

Ved kjøp av abonnement gjelder angreretten kun ved første periode, og ikke påfølgende perioder.

Beskjed om at du ønsker å benytte angreretten skal sendes [email protected] eller per brev til: Elís Mar Einarsson, Gravarsbråtet 74, 4327 Sandnes.

Beløp tilgode blir tilbakebetalt innen 30 dager.

Ved kjøp av treningsavtale på treningsenter gjelder ikke avsnittet om angrerett.

5. Trenings programmer og tilgang til treningsappen

Treningsprogram selges som en pakke av forskjellige dokumenter som leveres digitalt til kjøper.

Tilgang til treningsappen selges sepperat og er ikke påbudt tilleggs tjeneste.

5.1 Avtaletid

Avtale om tilgang til treningsappen gjelder i valgt tidsperiode. Hver periode varer i 4 uker.

5.2 Abonnement

Kjøper kan velge at inngå i en løpende avtale, og vil da bli belastet automatisk 5 dager før en ny 4 ukers periode starter. Beløpet og lengde av avtalen blir den samme og kjøper hadde i forrige periode.

5.3 Avbestilling

Avbestilling av tilgang til appen må skje senest dagen før en ny periode starter.

5.4 Refusjon

Avtaleperiode som har startet refunderes ikke.

5.5 Levering

Treningsprogram anses levert når kjøper, eller hans representant, trykker på og laster ned produktet.

Tilgang til treningsappen anses levert når kjøper har laget profil på appen.

5.6 Angrerett

I henhold til norsk lov har du rett til å angre på avtalen inntil 14 dager etter kjøp. Ved bruk av angreretten må du betale for den delen av tjenesten som er utført (ihht. Angrerettslovens §22, 3. og 14. ledd). Dette innebærer at allerede påbegynnt treningsavtale må betales.

Ved kjøp av abonnement gjelder angreretten kun ved første periode, og ikke påfølgende perioder.

Beskjed om at du ønsker å benytte angreretten skal sendes [email protected] eller per brev til: Elís Mar Einarsson, Gravarsbråtet 74, 4327 Sandnes.

Beløp tilgode blir tilbakebetalt innen 30 dager.

Ved kjøp av treningsavtale på treningsenter gjelder ikke avsnittet om angrerett.

6. Helsetilstand

Kjøper er selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko for aktiviteter i forbindelse med personlig trening, online coaching og treningsprogrammer solgt av selger. Du plikter å opplyse selger (trener) om skader og eller sykdom som er av betydning for aktiviteten. Hvis du er usikker, anbefaler vi at du diskuterer med din lege om du kan trene med selger. Dersom du er gravid eller ammer må du gjøre selger spesielt oppmerksom på dette.

7. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

8. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

9. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen.

Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

10. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

11. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.